توجه به کرامت انسانی

مدیران و کارکنان شرکت آتین معدن میدیا رعایت ادب، احترام، عدالت، انصاف، حسن خلق و سعه صدر در روابط کاری با مشتریان شرکت و همکاران خود را ارزشی انسانی تلقی نموده و به آن پایبندند

مشتری مداری

مدیران و کارکنان شرکت آتین معدن میدیا ،در تعریف اهداف، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت‌های کاری خود، رضایت مشتریان شرکت و همکاران خود را منطبق با ارزش‌های سازمان، مد نظر قرار داده و احترام به خواست و نیاز مشتری و برآورده ساختن آن به بهترین نحو ممکن را رسالتی خدشه ناپذیر برای خود و سایر همکاران می دانند.

کارگروهی

مدیران و کارکنان شرکت آتین معدن میدیا ، دستیابی به اهداف و منافع سازمان و مشتری را در گرو انجام کارگروهی و تشریک مساعی می‌دانند و همواره منافع خود را در راستای تحقق منافع سازمان و مشتری تعریف می‌نمایند

رقابت پذیری و تلاش مستمر برای بهبود و پیشرفت

مدیران و کارکنان شرکت آتین معدن میدیا ، موفقیت رقبا و همکاران خود را الگویی برای پیشرفت می‌دانند و استفاده از روش‌های نوین کاری، کسب توانایی‌های شغلی و حرفه‌ای و سعی در بهبود ارایه خدمات و ایجاد بالاترین ارزش افزوده برای ارایه خدمات برتر را به عنوان اصولی‌ترین معیارهای رقابت پذیری و بهبود مستمر، مسئولیت دائم و اجتناب ناپذیر خود می‌دانند

توسعه شایستگی‌ها

مدیران و کارکنان شرکت آتین معدن میدیا همواره نسبت به شایستگی های خود شناخت و آگاهی داشته و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش خود همچنین یاددهی و یادگیری را وظیفه‌ای دائم و پایان ناپذیر می‌دانند

مسئولیت پذیری

مدیران و کارکنان شرکت آتین معدن میدیا نسبت به برآورده سازی نیازهای منطقی و تعریف شده مشتریان شرکت و همکاران خود اهتمام ورزیده و همواره نسبت به عملکرد خود پاسخگو می‌باشند

انتقاد پذیری

مدیران و کارکنان شرکت آتین معدن میدیا تحت هر شرایطی پذیرای انتقاد مشتریان شرکت و همکاران خود هستند و پذیرش انتقاد را مسیری برای اصلاح و ارتقاء عملکرد خود می‌دانند

امانتداری

مدیران و کارکنان شرکت آتین معدن میدیا ضمن اهتمام در حفظ اسرار سازمان و مشتریان، با کمال دقت و در نهایت امانتداری اموال و اطلاعات آنان نزد خود را نگهداری و مراقبت می‌نمایند

حفظ محیط زیست و توجه به سلامت جامعه

مدیران و کارکنان شرکت آتین معدن میدیا به تاثیر عملکرد خود بر محیط زیست و سلامت جامعه واقف بوده و علاوه بر التزام به استانداردها و قوانین مرجع، با نگاهی متعالی در ارتقاء کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه کوشا هستند