1. ایجاد ساختار لازم برای اجرای اهداف و تحقق چشم‌انداز
  2. بهره‌گیری از تمامی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های معدنی، صنعتی و تجاری به‌منظور تولید ثروت و کسب درآمد
  3. اکتشاف و استخراج مواد معدنی دارای ارزش اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده
  4. استفاده از ظرفیت‌های موجود صنایع معدنی به‌منظور فرآوری مواد معدنی و در صورت لزوم ایجاد واحدهای فرآوری مورد نیاز بر پایه فناوری پیشرفته و نوآور.
  5. برنامه‌ریزی در جهت نقش آفرینی در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی در حوزه‌های معدنی و صنعتی.
  6. بسترسازی لازم به‌منظور استفاده از دانش فنی و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف در قالب مشارکت های اقتصادی.
  7. برنامه‌ریزی در جهت کاهش ریسک کلیه فعالیت‌ها به‌منظور حفظ حقوق صاحبان سهام با استفاده از فرصت‌ها و تسهیلات قانونی از جمله صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، تعامل با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تخصصی و استفاده از نخبگان علمی.
  8. مطالعه و شناسایی فرصت‌های اقتصادی خاص در حوزه‌های فعالیت به صورت کلان و انحصاری.
  9. تلاش برای کسب استانداردهای ملی، منطقه‌ای و جهانی با بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی متخصص، کارآمد و خلاق، برنامه‌ریزی آموزشی در راستای ارتقاء دانش روز و تجاری آن‌ها، تبیین روش‌های بهینه مصرف منابع مالی و نظارت موثر بر آن و همچنین رعایت کامل قوانین و مقررات زیست محیطی، دستورالعمل‌های بهداشتی و ایمنی کار (HSE).