نام محدوده: محدوده‌های پلی متال غرب استان اصفهان (۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴ و ۴۰۵)

موقعیت جغرافیایی:

استان: اصفهان

شهرستان:

مختصات یک نقطه از محدوده:

راه دسترسی:

محدوده‌های طلادار شامل ۵ محدوده ۴۰۵، ۴۰۱، ۴۰۴، ۴۰۳ و ۴۰۲ در غرب استان اصفهان واقع شده‌اند. محدوده‌های ۴۰۵ و ۴۰۱ به ترتیب در فواصل ۴۵ و ۱۲کیلومتری جنوب باختری شهر گلپایگان، محدوده‌های ۴۰۴ و ۴۰۲ به ترتیب در فواصل ۱۰ و ۱۵کیلومتری جنوب شهر خوانسار و محدوده ۴۰۳ در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال باختری شهر بوئین- میاندشت قرار گرفته‌اند.

وضعیت محدوده در سامانه کاداستر:

پروانه اکتشاف

زمین شناسی اقتصادی:

محدوده‌های اکتشافی طلا در بخش میانی زون سنندج- سیرجان و در زیر پهنه‌ای از سنگ‌هاي شدیداً دگرگون شده قرارگرفته‌اند. فراوانی شیست، آمفیبولیت و همچنین وجود چندین مرحله دگرشکلی که بعضاً با دگرگونی و نفوذ توده‌هاي بی‌شماری از سنگ‌هاي آذرین همراه است، این زیر پهنه را از سایر زیر پهنه‌ها مجزا می‌کند. دگرگونی ناحیه‌اي همراه با این دگرشکلی، در حد رخساره شیست سبز بوده است که  با توجه به شواهد موجود، تیپ کوهزادی محتمل‌ترین تیپ کانه‌زایی دراین ۵ محدوده طلا می‌باشد.کانه‌زایی طلا در این محدوده‌ها (به‌جز محدوده ۴۰۴ که سنگ میزبان رگه، توده نفوذی دیوریتی است) در ارتباط با رخساره‌های دگرگونی و به میزبانی رگه‌های سیلیسی با روندهای مختلف و زون‌های سیلیسی بوده که آغشتگی‌هایی از کانه‌زایی مس و همچنین اکسیدهای آهن نیز قابل مشاهده می‌باشد. نتایج حاصل از آنالیز نمونه‌های برداشت شده در این ۵ محدوده در جدول ذیل آورده شده است.

پارازنز کانی‌های همراه:

کالکوپیریت، بورنیت، مالاکیت، آزوریت، شئلیت (محدوده ۴۰۵) و اکسیدهای آهن در قالب کانی‌های هماتیت، گوتیت و لیمونیت

نمایی از رخنمون‌های سیلیسی طلادار در محدوده ۴۰۵

نمونه دستی از واحد سیلیسی کانه‌دار در محدوده طلای ۴۰۵

نمونه دستی از کانسنگ مس و طلا در محدوده ۴۰۴

نمونه دستی از کانسنگ مس- طلا در محدوده ۴۰۱

نمایی از رخنمون‌های سیلیسی طلادار در محدوده ۴۰۲

 نمایی از رخنمون‌های سیلیسی همراه با اکسیدهای آهن و کانه‌زایی طلا در محدوده ۴۰۳

اقدامات صورت گرفته:

  1. گردآوری اطلاعات موجود شامل کلیه گزارشات و مقالات، نقشه‌های زمین‌شناسی، توپوگرافی، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ژئوشیمیایی
  2. انجام مطالعات دفتری شامل مطالعات زمین‌شناسی و استخراج واحدهای مستعد، مطالعات زمین‌ساختاری، ژئوشیمیایی و پردازش تصاویر ماهواره‌ای
  3. انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و نمونه‌برداری از واحدهای مستعد کانه‌زایی و مشخص کردن واحدهای سنگی و برداشت ژئومتری رگه‌ها و زون‌های سیلیسی طلادار
  4. نمونه‌برداری از رگه‌های طلادار در ۵ محدوده در مرحله شناسایی و پی‌جویی به تعداد ۷۶ نمونه و انجام آنالیزهای شیمیایی به روش‌های ICP-OES و AAS
  5. نمونه‌برداری و ارسال ۴ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
  6. تهیه گزارش زمین‌شناسی اقتصادی در مقیاس پی‌جویی