پهنه گلپایگان(S1) با مساحت ۸۱۸۴ کیلومترمربع واقع در غرب استان اصفهان، به عنوان یکی از پهنه ­های مستعد جهت اکتشاف و ارزیابی پتانسیل کانه‌زایی عناصر سرب، روی، مس، آهن و طلا از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در تاریخ ۲۱/۷/۹۴ به شرکت آتین‌معدن‌ میدیا واگذار گردید. موقعیت پهنه در استان اصفهان در شکل زیر نشان داده شده است.

 موقعیت پهنه اکتشافی گلپایگان در استان اصفهان

پهنه گلپایگان از نظر تقسیم بندی زون‌های زمین ساختاری ایران در زون سنندج – سیرجان واقع گردیده است. این زون از نظر فلززایی  به ۳ بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم بندی شده است. پهنه گلپایگان (S1) از نظر ساختاری در بخش میانی زون سنندج- سیرجان و بطور مشخص کمربند فلززایی ملایر – اصفهان واقع گردیده است. زمین‌شناسی این پهنه تا حد زیادی متأثر از زمین‌شناسی کمربند متالوژنی ملایر- اصفهان می‌باشد.گسل‌ها بعنوان کنترل‌کننده ساختاری کانه‌زایی در پهنه گلپایگان(S1) به ویژه در ارتباط با کانه‌زایی سرب و روی از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشند. در بخش مرکزی زون سنندج – سیرجان الگوی گسلی از گسل‌های طولی با روندNW، گسل‌های عرضی با روندNE-SW و گسل‌های مایل با روند N-S تشکیل شده است. سنگ ميزبان كانسار و نشانه‌های معدني اين محور بيشتر سنگ‌هاي كربناته كرتاسه مي‌باشند كه بصورت دگرشيب بر روي واحدهاي شيلي ژوراسيك قرارگرفته‌اند. ماده معدني در بيشتر موارد در درزه‌ها، شكاف‌ها وگسل‌ها تمركز يافته‌اند. رخدادهایی از

معادن و نشانه‌های معدنی سرب و روی به همراه نشانه‌های معدنی از عناصر آهن، طلا و مس در سراسر پهنه از استعداد‌های فلززایی این پهنه محسوب می‌شوند.

براساس شرح خدمات اکتشافی پهنه‌ها، نسبت به انجام سلسله مطالعات دفتری و میدانی اقدام گردید. بر این اساس با استفاده از دو روش منطق‌فازی و تاپسیس به تلفیق کلیه لایه‌های اطلاعاتی حاصل از مطالعات زمین‌شناسی، زمین‌ساختاری، ژئوفیزیک هوابرد، دورسنجی و ژئوشیمی در محیط GIS پرداخته و سپس مناطق دارای پتانسیل کانه‌زایی با استفاده از این دو روش تعیین و مقایسه گردیده‌اند. با انجام بازدید‌های صحرایی از این مناطق، در نهایت ۲۱ محدوده مستعد کانه‌زایی در پهنه گلپایگان معرفی شدند. از این میان، ۸ محدوده طلادار و ۳ محدوده سرب و روی به نام‌های علویجه، میرآباد و چغیورت به عنوان محدوده‌های هدف شرکت‌آتین معدن‌میدیا انتخاب شدند.

تصاویری از پتانسیل‌های کانه‌زایی در پهنه اکتشافی گلپایگان