1. نام محدوده: طلای کردستان شامل ۴ محدوده (۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵)
 2. موقعیت جغرافیایی:

استان: کردستان

شهرستان: سقز

مختصات یک نقطه از محدوده‌ها:

 • محدوده ۱۰۲ (طول: ۵۹۲۵۶۷ عرض:۳۹۹۴۲۴۷)
 • محدوده ۱۰۳ (طول: ۶۰۷۲۲۵ عرض:۳۹۹۶۵۷۱)
 • محدوده ۱۰۴ (طول: ۵۹۶۷۴۴ عرض:۳۹۹۵۶۴۷)
 • محدوده ۱۰۵ (طول: ۶۰۸۸۳۲ عرض:۳۹۹۶۹۷۸)

راه دسترسی:

دسترسی از طریق جاده آسفالته سقز به سمت بانه ، پس از طی مسافت حدود ۳۵ کیلومتر جاده خاکی که از سمت چپ جاده آسفالته جدا می‌شود می‌توان بعد از طی حدود ۳ کیلومتر به روستای حمزه‌قرنین و سپس به محدوده های اکتشافی دسترسی یافت.

 

 1. وضعیت محدوده در سامانه کاداستر: پروانه اکتشاف
 1. زمین شناسی اقتصادی:

محدوده‌های اکتشافی  در بخش شمال‌غربی پهنه سنندج- سيرجان و در زون سقز واقع شده‌اند. پهنه سقز به عنوان بخشي از زون متالوژني سنندج- سيرجان، با جايگاه ژئوديناميك محل تصادم(collision)  ويژگي خاصي براي كاني سازي طلاي نوع

كوهزادي دارا بوده و شباهت‌های بسياري با كمربند طلا خيز Cordilleran در آمريكاي شمالي از جنبه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد و استعداد بالقوه‌اي در این گونه پتانسيل را دارا است.

سنگ میزبان رخدادهای کانه‌زایی این منطقه عمدتاً شامل واحدهای رسوبی و نفوذی با درجه دگرگونی رخساره شیست سبز می‌باشد. کانه‌زایی طلا در زونی با روند حدود N25 درجه منطبق بر واحد گرانیت میلونیتی و سریسیتی با آغشتگی قابل توجه لیمونیتی رخ داده است. شکل کانه‌زایی متأثر از فعالیت‌های تکتونیکی بوده و بودیناژ می باشد. عیار طلا از ppb  ۱۰۰ تاppb  ۱۱۵۰۰  گزارش گردیده است

 • کانی های اصلی و همراه:

مگنتیت، پیروتیت، کالکوپیریت، پیریت، طلای آزاد، لیمونیت و سایر هیدروکسیدهای آهن

 تصاویر مقاطع نازک و صیقلی و تفکیک کانی های مشاهده شده

اقدامات اکتشافی انجام شده صورت گرفته و شامل موارد ذیل است:

 1. اقدامات اکتشافی محدوده ۱۰۲:

– تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۵۰۰۰(۱۰کیلومتر مربع)

– اکتشافات لیتوژئوشیمیایی (۱۱۵۵) نمونه لیتو و خاک در ۱۰ کیلومتر مربع

– اکتشافات لیتوژئوشیمیایی (۲۰۰۰) نمونه لیتو و خاک در ۹٫۳ کیلومتر مربع

– تهیه نقشه توپوگرافی ۱:۱۰۰۰(۱۸۶هکتار)

– تهیه نقشه زمین شناسی مقیاس ۱:۱۰۰۰ (۱۸۷ هکتار)

– مطالعات ژئوفیزیکی به روش مگنتومتری

– حفر ترانشه اکتشافی (۴۱ ترانشه)

– نمونه برداری و برداشت ترانشه (۱۶۰۰ نمونه)

– مطالعات ژئوفیزیکی به روش RS (416 نقطه)

– حفاری و مغزه گیری

– لاگ مغزه های حفاری و نمونه برداری (۲۲۲ متر)

– آنالیز ICP-AU از نوع ۴۴ عنصری (۳۷۳۱)

 1. اقدامات اکتشافی محدوده ۱۰۵:

– تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۵۰۰۰ (۲۹ هکتار)

– آنالیز طلا (۹۴ نمونه)

– تهیه و مطالعه مقاطع نازک (۱۷)

– مطالعه ژئوفیزیکی به روش IP-RS (1320 نقطه)

 نمای دور و نزدیک از زون های کانه دار و سیلیس های آمورف خاکستری رنگ

 1. اقدامات اکتشافی محدوده ۱۰۳:
 • پی‌جویی اکتشافی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ (۵۰ کیلومتر مربع)
 • حفر ۵ ترانشه به متراژ مجموع ۲۶۲ متر مکعب
 • نمونه برداری و برداشت ترانشه (۲۶۲ متر)
 • آماده سازی نمونه و آنالیز طلا (۲۰۰ نمونه)

موقعیت چهارگوش دو محدوده اکتشافی و محل نمونه برداری بر روی تصویر ماهواره ای

 1. اقدامات اکتشافی محدوده ۱۰۴:

– تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۵۰۰۰ (۱۰٫۷ کیلومتر مربع)

– اکتشافات لیتوژئوشیمیایی (۱۱۰۴ نمونه لیتو و خاک در ۹٫۷ کیلومتر مربع)

– تهیه نقشه توپوگرافی و  زمین شناسی مقیاس ۱:۱۰۰۰ (۱۱۰ هکتار)

– حفر ترانشه اکتشافی (۳۵۰ مترکعب)

– آماده سازی نمونه و آنالیز طلا (۱۲۸۹)

 

 

This post is also available in: English