نام محدوده : پلی متال ۱۰۸

موقعیت جغرافیایی:

استان: کرمان

شهرستان: جیرفت

مختصات یک نقطه از محدوده: (طول ۵۴۸۱۰۰ و عرض ۳۱۵۴۰۰۰۰)

راه دسترسی: دسترسی از طریق جاده جیرفت به فاریاب به مسافت ۵۵ کیلومتر و سپس جاده خاکی فرعی سمت راست به سمت روستای بهرام آباد و مطاع طول ۳۰ کیلومتر میسر می‌باشد.

وضعیت محدوده در سامانه کاداستر :

پروانه اکتشاف

شاخصه های زمین شناسی اقتصادی:

ژنز: مس و طلای نوع ماسیو سولفید توده‌ای (VMS)

 • جنس سنگ میزبان:
 • گدازه‌‌های اسپلیت بازالت، بازالت‌های بالشی، توف پیروکلاستیک (توف شیلی و کریستال لیتیک توف داسیتی)
 • آلتراسیون‌ها:
 • از مهمترین آلتراسیون های می‌توان به هماتیتی، گوئتیتی، لیمونیتی، آرژیلیکی، سیلیسی و کلریتی اشاره کرد.
 • کانی‌های اصلی و همراه: کالکوپیریت، کالکوسیت، مس ناتیو، گالن، اسفالریت، هماتیت، گوتیت، لیمونیت، مالاکیت، آزوریت
 • مشخصات کانه زایی:

در این محدوده کانه زایی مس، طلا،  نقره ، سرب و روی در دو افق رخ داده است:

الف- افق اول در سنگ میزبان توف شیلی

ب- افق دوم در واحدکریستال لیتیک توف داسیتی

کانه‌زایی بطول حدود ۱ کیلومتر در افق توف شیلی به عنوان افق اصلی کانه‌زایی محسوب و در طول این افق آثار چاه‌های استخراج و سرباره ذوب مشاهده می‌گردد. در این تیپ کانسار، عمدتاً واحد گوسانی در سطح حاوی طلا می‌باشد و در زیر بخش گوسانی، کانی سازی سولفیدی مس با عیار بالا تشکیل می‌شود. وجود حجم زیادی از سرباره و همچنین نتایج عملیات ژئوفیزیک نیز به وجود ذخیره بالای مس در عمق اشاره دارد، همچنین عیار طلای بدست آمده از این محدوده حداکثر به ۲۴ گرم برتن می رسد.

اقدامات صورت گرفته:

 • گردآوری اطلاعات موجود شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خرید تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا
 • استخراج عوارض، ساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه‌ی نقشه‌ی آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش، پیجویی منطقه، مشخص نمودن واحدهای سنگی، عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۹ کیلومتر مربع
 • نمونه‌برداری از رگه‌ها، زون‌های کانه‌دار و هاله‌های آلتراسیون به تعداد ۷۵ نمونه برای آنالیز به روش ICP OESو Fire Assay
 • ارسال ۲۷ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش ICP-OES و Fire Assay از ترانشه حفر شده در زون کانه دار بطول ۲۹ متر
 • تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس ۱۰۰۰:۱ به وسعت ۱۵۰ هکتار
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱۰۰۰:۱ به وسعت ۱۵۰ هکتار
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و RS برای ۱۴۴۰ نقطه در ۱۱ پروفیل در بخشهای کانی‌سازی و آلتراسیون
 • تعیین نقاط حفاری

 آنومالی و موقعیت حفاری مشخص شده بر روی نیمرخ پروفیل شماره ۱۱

  آنومالی و موقعیت حفاری مشخص شده بر روی نیمرخ پروفیل شماره ۵

  آنومالی و موقعیت حفاری مشخص شده بر روی نیمرخ پروفیل شماره ۶

This post is also available in: English