نام محدوده :پلی متال ۱۰۷

موقعیت جغرافیایی:

استان: کرمان

شهرستان: جیرفت

مختصات یک نقطه از محدوده: (طول ۵۴۸۱۰۰ و عرض ۳۱۵۴۰۰۰۰)

راه دسترسی: محدوده در جنوب استان کرمان، شهرستان جیرفت و بخش اسماعیلی قرار دارد. مسیر دسترسی از طریق جاده آسفالته جیرفت – بلوک در ۶۰ کیلومتری و سپس جاده خاکی فرعی سمت راست به سمت روستای داروئیه به مسافت ۱۶ کیلومتر به سمت اسفندقه میسر می‌باشد

وضعیت محدوده در سامانه کاداستر :

پروانه اکتشاف

شاخصه های زمین شناسی اقتصادی:

ژنز: مس و طلای نوع ماسیو سولفید توده‌ای (VMS)

 • جنس سنگ میزبان:
 • گدازه‌‌های اسپلیت بازالت، توف پیروکلاستیک (توف شیلی و کریستال لیتیک توف داسیتی)
 • آلتراسیون‌ها:
 • از مهمترین آلتراسیون های این محدوده می‌توان به هماتیتی، گوئتیتی، لیمونیتی، آرژیلیکی، سیلیسی و کلریتی اشاره کرد.
 • کانی‌های اصلی و همراه: کالکوپیریت، کالکوسیت، مس نیتیو، هماتیت، گوتیت، لیمونیت، مالاکیت، آزوریت
 • مشخصات کانه زایی:

کانه زایی مس، طلا در واحدکریستال لیتیک توف داسیتی و در زونی با ابعاد حدود ۱۰۰*۱۰۰ تشکیل شده است. با توجه به نتایج ژئوفیزیک و حفاری در این محدوده زون طلادار از سطح تا عمق ۲۵ متری و در ادامه نیز زون سولفیدی قرار دارد.

عیار طلا در ترانشه حداکثر به ۵/۳ گرم برتن و عیار مس نیز حدود ۵/۱ درصد گزارش شده است. از مهمترین مزیت های این محدوده می‌توان به توپوگرافی ملایم و استخراج  ماده معدنی بدون باطله برداری اشاره کرد

 اقدامات صورت گرفته:

 • گردآوری اطلاعات موجود شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • استخراج عوارض، ساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه‌ی نقشه‌ی آلتراسیون و زمین شناسی
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش، پیجویی منطقه، مشخص نمودن واحدهای سنگی، عوارض مهم زمین‌شناسی ساختمانی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۵۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۴ کیلومتر مربع
 • نمونه‌برداری از گمانه‌ها، رگه‌ها، زون‌های کانه‌دار و هاله‌های آلتراسیون به تعداد ۸۰ نمونه برای آنالیز به روش ICP OESو Fire Assay
 • برداشت ۲۵ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش ICP-OES و Fire Assay از ترانشه حفر شده در زون کانه دار بطول ۹۰ متر
 • تهیه مقاطع صیقلی و نازک جهت مطالعات میکروسکپی به تعداد ۴۵ عدد
 • تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس ۱۰۰۰:۱ به وسعت ۱۰۰ هکتار
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱۰۰۰:۱ به وسعت ۱۰۰ هکتار
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و RS برای ۱۲۷۵ نقطه در بخشهای کانی‌سازی و آلتراسیون و همچنین ۹۱۵ نقطه به روش مگنتومتری
 • انجام عملیات حفاری مغزه گیری به طول ۷۵۴ متر
 • تهیه گزارش زیست محیطی در محدوده مورد نظر
 • تهیه گزارش نهایی اکتشاف

 آنومالی مشخص شده بر روی شبه نیمرخ های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در پروفیل شماره ۳۰۰E